Distributor Kaeser Comtech Intertrade Co., Ltd.

 ข่าวทั้งหมด 
 
 
 
  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 0 รูป      


ระบบอัดอากาศที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

 technical press release

ระบบอัดอากาศที่คุ้มค่าต่อการลงทุน

มีข้อมูลที่แสดงถึงการประหยัดพลังงานที่มีศักยภาพมหาศาล

Kaeser ได้จัดการประชุมขึ้นที่เมือง Coburg ประเทศเยอรมนี การประชุมระบุว่าระบบอัดอากาศในยุโรป สามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างน้อย 25 พันล้านkWh ต่อปี ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถประหยัดพลังงานได้อีก 32 พันล้านkWh หากมีการติดตั้ง heat recovery เพื่อเป็นการดึงเอาพลังงานความร้อนกลับมาใช้งานอีก บทความนี้ มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานให้กับระบบอัดอากาศ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้อย่างเห็นได้ชัด เป็นที่ยอมรับมายาวนาน ตั้งแต่ช่วงวิกฤตน้ำมันครั้งแรก ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 แล้วว่า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมีสัดส่วนมากที่สุดของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระบบอัดอากาศ ในช่วงนั้น แอร์คอมเพรสเซอร์ชนิดสกรูได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในฐานะเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับอุตสาหกรรมผลิตลม

Kaeser Kompressoren ไม่เพียงแต่ผลิตแอร์คอมเพรสเซอร์ชนิดสกรูหลากหลายขนาด แต่ยังพัฒนาสกรูประหยัดพลังงาน "Sigma Profile" ที่ได้รับสิทธิบัตรอีกด้วย เพื่อให้สมกับสโลแกน "More air, more savings…"

อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ได้เริ่มเป็นเรื่องที่ชัดเจนในช่วงท้ายของทศวรรษที่ 1990 โดยมีการลงนามในสนธิสัญญาเกียวโต ซึ่งประเทศอุตสาหกรรมได้ให้สัตยาบรรณร่วมกันว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในช่วงเวลาเดียวกัน กลุ่มประเทศ EU ได้มีการออกมาตรฐาน "Save II" มาควบคุมการใช้พลังงาน จากนั้นมีการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดนี้ โดยมีการริเริ่มโครงการ "ระบบอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สหพันธ์วิศวกรรมแห่งประเทศเยอรมนี (VDMA), Fraunhofer ISI, สำนักงานพลังงานเยอรมัน (Dena) และ ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้ิอง


ศักยภาพในการประหยัดพลังงาน - อย่างน้อย 30%

จากการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้พบว่าระบบอัดอากาศในยุโรป มีความสามารถที่จะประหยัดพลังงานได้ประมาณ 33% โดยการตรวจสอบระบบอัดอากาศนั้น จะดำเนินการโดยใช้โปรแกรมตรวจวัด พบความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานสำหรับโรงงานต่างๆ อยู่ระหว่าง 18 ถึง 70% (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) ดังนั้น ถึงแม้จะมีการพัฒนาระบบอัดอากาศบางส่วน แต่การติดตั้งระบบอัดอากาศในปัจจุบัน ก็ยังมีความล้าหลังอยู่มาก เสมือนว่ายังอยู่ในทศวรรษที่ 1970


ศักยภาพการประหยัดพลังงานจากการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศ

คณะกรรมการด้านการประหยัดพลังงานของ Kaeser จำนวนมากกว่า 200 คน ได้เพิ่มเติมหัวข้อและรายละเอียดของประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของระบบอัดอากาศ โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีอันล้ำสมัยที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน


ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้า

เมื่อไม่กี่ปีมานี้ ได้มีการพัฒนามอเตอร์ ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน International Electrotechnical Commission (IEC) ได้สร้างมาตรฐาน IEC 60034-30 ขึ้นมา เพื่อกำหนดมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานของมอเตอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยมีการแบ่งระดับของประสิทธิภาพมอเตอร์ตั้งแต่ IE1 ถึง IE3 (IE3 เป็นมาตรฐานสูงสุด) ในยุโรป จะมีการบังคับให้มอเตอร์ทุกตัวที่มีขนาดตั้งแต่ 7.5 - 375 กิโลวัตต์ ต้องผ่านมาตรฐาน IE3 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015 โดยที่ Kaeser ได้ติดตั้งมอเตอร์มาตรฐาน IE3 ในแอร์คอมเพรสเซอร์ชนิดสกรูทุกเครื่องตั้งแต่ปี 2011

nix

แอร์คอมเพรสเซอร์ที่ประหยัดพลังงาน

แอร์คอมเพรสเซอร์ในปัจจุบัน เป็นผลพลอยได้จากการพัฒนาระบบเครื่องจักรไฟฟ้า โดยที่ประสิทธิภาพของแอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่เพียงแต่จะพิจารณาการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนประกอบของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเทอร์โมไดนามิค แต่ยังต้องพิจารณาประสิทธิภาพของชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

นอกจากนี้ การส่งผ่านพลังงานก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วยเช่นกัน: ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์โดยตรง (direct drive) จะทำให้สกรูมีอัตราการหมุนที่เท่ากับมอเตอร์ (รูปประกอบที่ 1) ช่วยขจัดการสูญเสียพลังงานการส่งผ่านที่เกิดขึ้นในระบบขับเคลื่อนโดยใช้สายพาน ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของสกรูสามารถเพิ่มขึ้นได้ ด้วยการออกแบบสกรูให้สกรูผลิมลมได้มากที่สุด มีอุปกรณ์เสริมสำหรับการระบายความร้อน และมีการสูญเสียแรงดันลมน้อยที่สุด

nix
Bild-1 
รูปประกอบที่ 1: ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์โดยตรง (direct drive) จะทำให้สกรูมีอัตราหมุนที่เร็วเท่ากับมอเตอร์ ช่วยขจัดความสูญเสียพลังงานการส่งผ่านที่เกิดขึ้นในระบบขับเคลื่อนโดยใช้สายพาน 
ตัวเชื่อมต่อสกรูและมอเตอร์ (coupling) มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อความทนทาน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
nix

ระบบควบคุมการทำงานของแอร์คอมเพรสเซอร์

ระบบควบคุมการทำงานของแอร์คอมเพรสเซอร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ในอดีตที่ผ่านมา ระบบควบคุมสามารถควบคุมการทำงานได้เพียง 1 โหมดเท่านั้น แต่ปัจจุบัน มีการพัฒนาซอฟแวร์ทางอุตสาหกรรมสามารถควบคุมการทำงานได้ถึง 5 โหมด เพื่อความแม่นยำในการควบคุมและตอบสนองความต้องการใช้ลมได้อย่างแท้จริง

ระบบควบคุมการทำงาน Sigma Control 2 ของ Kaeser ได้เพิ่มคุณสมบัติพิเศษดังนี้: ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น เพิ่มความสามารถในการสื่อสาร จึงสะดวกต่อระบบควบคุมการประหยัดพลังงาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของระบบอัดอากาศ เช่น บริการทางไกล Teleservice จอแสดงผลขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนแผงควบคุม ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีระบบ

นอกจากนี้ RFID reader ยังทำให้เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการ เพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ


บริการคุณภาพสูง

นอกจากนี้ ระบบควบคุมการทำงานเหล่านี้ ยังช่วยเก็บรักษาข้อมูลการซ่อมบำรุง เพื่อประสิทธิภาพในการวางแผน 
การตรวจสอบสถานะการทำงานของแอร์คอมเพรสเซอร์ หรือแม้แต่สถานะการทำงานของ air filter ความมุ่งมั่นที่จะให้บริการครบวงจรนั้นก็เพื่อให้แน่ใจได้ว่า ระบบอัดอากาศมีประสิทธิภาพ ไว้วางใจได้สูงสุด ลดการใช้พลังงานและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ไม่เพียงแต่แอร์คอมเพรสเซอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกอุปกรณ์ในระบบอัดอากาศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอัดอากาศให้ทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ


การประหยัดพลังงานจากการทำลมให้แห้ง (compressed air drying)

ประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของระบบอัดอากาศ ต้องคำนึงถึงอุปกรณ์เพิ่มคุณภาพลม (air treatment) ด้วย เช่น การทำลมให้แห้ง เมื่อไม่นานมานี้ ความก้าวหน้าที่สำคัญได้ทำให้กระบวนการทำลมให้แห้ง มีประสิทธิภาพสูงสุดและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย (สำหรับ pressure dew points + 3 ° C)

Refrigeration dryer ที่ทันสมัย ได้มีการควบคุมวงจรการทำงานเพื่อให้ประหยัดพลังงาน และได้คุณภาพลมตามที่ต้องการ หรือแม้แต่การรวมกันของกระบวนการทำลมให้แห้งแบบ refrigeration และ desiccant (รูปประกอบที่ 2) เพื่อให้ได้ลมที่มี pressure dew point – 40°C แต่ก็มีวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น โดยนำความร้อนจากคอมเพรสเซอร์กลับมาใช้ในการทำสารดูดความชื้นให้แห้ง

Bild-2  
รูปประกอบที่ 2: ระบบ "Hybritec" ของ Kaeser ที่เป็นการทำลมให้แห้ง โดยผสมผสานการทำงานระหว่าง refrigeration dryer และ desiccant dryer รองรับปริมาณลมได้ถึง 20 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที ประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยม มี pressure dew point – 40 °C


การวิเคราะห์ความต้องการใช้ลมที่แท้จริง

หากต้องการระบบอัดอากาศที่ประหยัดพลังงาน นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับอุปกรณ์ต่างๆในระบบอัดอากาศแล้ว ปัจจัยที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือ คือการออกแบบระบบอัดอากาศ ให้แต่ละอุปกรณ์ทำงานสัมพันธ์กัน มีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน โดย KAESER มีการตรวจสอบและวิเคราะห์ความต้องการใช้ลม โดยใช้ ADA (Air Demand Analysis) เพื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการใช้ลมที่แท้จริงของระบบอัดอากาศ

นอกจากนี้ ยังมี Kaeser's Energy Saving System (KESS) ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการวางแผนสำหรับระบบอัดอากาศ เพื่อเปรียบเทียบความเป็นไปได้ในการออกแบบระบบอัดอากาศให้มีความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงาน


การจัดการระบบอัดอากาศที่เหมาะสม

เมื่อมีการตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบอัดอากาศ ก็จะพบว่า มีหลากหลายวิธีที่จะช่วยประหยัดพลังงานให้กับระบบอัดอากาศ ระบบจัดการและควบคุมการทำงานของระบบอัดอากาศ เช่น "Sigma Air Manager" (SAM) จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบอัดอากาศ และประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน อันประกอบด้วย เทคโนโลยี 3-D-Control ที่ทันสมัยกว่า SAM รุ่นที่ผ่านๆมา และยังทำงานได้โดดเด่นกว่า ระบบจัดการอื่นๆ เนื่องจาก

1. ลดการสูญเสียพลังงานในช่วงสับเปลี่ยนการทำงานระหว่าง start-up และ shutdown

2. ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น อันเกิดจากการทำแรงดันเกินความต้องการที่ใช้งาน

3. ลดการสูญเสียจากการ idling และ FC SAM จะมีการวิเคราะห์ระบบอัดอากาศตลอดเวลา เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ และควบคุมการทำงานของแอร์คอมเพรสเซอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนั้น SAM ยังช่วยให้ประหยัดพลังงานได้สูงสุดและทำให้การซ่อมบำรุงทุกอุปกรณ์ในระบบอัดอากาศมีประสิทธิภาพมากที่สุด

nix

การนำความร้อนจากคอมเพรสเซอร์กลับมาใช้ใหม่

Heat recovery เป็นหนึ่งในทางเลือกที่สำคัญในการประหยัดพลังงาน โดยที่ 96% ของพลังงานที่จ่ายให้กับคอมเพรสเซอร์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (รูปประกอบที่ 3) ทำให้บริษัทจะได้รับผลประโยชน์จากการประหยัดต้นทุนค่าพลังงานและลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้อย่างมาก การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การนำความร้อนมาใช้ในการทำให้ห้องอบอุ่น การนำความร้อนมาใช้กับ boiler เป็นต้น


การลดปริมาณลมรั่ว

การสูญเสียพลังงานอาจเป็นผลมาจากการรั่วของระบบท่อลม โดยปรกติแล้ว การรั่วของลมของระบบอัดอากาศทั่วไปจะอยู่ที่ 10% ถึง 25% ส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็นไปอย่างมหาศาล แต่ปัจจุบัน มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการป้องกันการรั่วของลม ทำให้สามารถตรวจสอบการรั่วและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถลดการรั่วของลมให้เหลือน้อยที่สุดได้


…ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม

อาจจะมีสาเหตุอื่นที่เกิดขึ้นในระบบท่อ อันจะส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานและสูญเสียแรงดันลม เช่น การปนเปื้อนในท่อ ทำให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อลมไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการไหลของลม

ข้อบกพร่องดังกล่าว ควรได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อทำระบบอัดอากาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Bild 3 
รูปประกอบที่ 3: พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่จ่ายให้กับแอร์คอมเพรสเซอร์ จะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน โดยแอร์คอมเพรสเซอร์ชนิดสกรู แบบ fluid-cooled นั้น สามารถนำพลังงานความร้อนกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ถึง 96% เพื่อเป็นการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดผู้เขียน: 
Dipl.-Ing. (FH) Erwin Ruppelt 
Executive Project Engineer, Kaeser Kompressoren

Michael Bahr 
Press Officer, Kaeser Kompressoren


ข่าวทั้งหมด

 
 

บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จำกัด 126-127 หมู่ 13 ซ.สุขสวัสดิ์ 37/1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel : 02-818-2703-5    Fax : 02-818-2701
 
home
ralph lauren outlet uk replica oyster rolex watches replica watches
 
     E-Newsletter   © 2010 COMTECH INTERTRADE Co.,Ltd. All Rights Reserved.   
 

ปั๊มลม อัดลม อัดอากาศ ปั้มลม kaeser ลมอัด scshirts rew compressor เคเซอร์ คอมเพรสเซอร์ จำหน่ายปั๊มลม ขายปั๊มลม จำหน่ายปั้มลม kaeser ขายเครื่องอัดอากาศ