ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดส่งและคลังสินค้า
เงินเดือน :
 
ข้อมูลส่วนตัว  
ชื่อ - นามสกุล :
 
วัน / เดือน / ปี เกิด :
  / /
เพศ :
  หญิง   ชาย
ที่อยู่ :
 
อีเมล์ :
 
โทรศัพท์ :
 
โทรศัพท์มือถือ :
 
  รหัสยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์
รหัสยืนยัน :
 
 
 
 
  กรุณากรอกข้อมูลทุกช่องที่มีสัญลักษณ์นี้