Distributor Kaeser Comtech Intertrade Co., Ltd.

 บริการทั้งหมด 
 
 
 
  รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 0 รูป      


การวิเคราะห์และข้อแนะนำ

 
 

การวิเคราะห์และข้อแนะนำ

 

ADA และ KESS ที่มีประสิทธิภาพ

 

ในปัจจุบัน พลังงานลมถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมและใช้งานได้หลากหลาย

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ KAESER สามารถวางแผนและออกแบบระบบอัดอากาศ ให้ตรงกับความต้องการใช้งานจริงและยังคำนึงถึงการประหยัดพลังงานเป็นสำคัญ

  

การประหยัดต้นทุนด้านพลังงาน

 

ในระบบอัดอากาศบางระบบ ต้นทุนค่าพลังงานอาจสูงได้ถึง 90% ของค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการผลิตลมตลอดอายุการใช้งาน เพราะฉะนั้น จึงควรหาวิธีในการลดต้นทุนด้านพลังงาน

ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 30% ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น สกรูที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน SIGMA PROFILE และระบบควบคุมการทำงานของแอร์คอมเพรสเซอร์ SIGMA AIR MANAGER เป๋็นต้น

 

 

reducing energy costs
 

 

 

SIGMA AIR MANAGER (SAM) สามารถเชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลกับ SIGMA CONTROL ที่เป็นระบบควบคุมการทำงานภายในของแอร์คอมเพรสเซอร์ได้ถึง 16 เครื่อง สามารถปรับแรงดัน on-load/
off-load ของแอร์คอมเพรสเซอร์ที่อยู่ในระบบนี้ได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดระดับแรงดันลมในระบบได้

จึงเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน เพราะการลดแรงดันทุกๆ 1 บาร์จะช่วยประหยัดพลังงานได้ประมาณ 7 % และยังลดปริมาณลมที่รั่วไหลออกจากระบบได้อีกด้วย

 

 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการประหยัดพลังงาน

 

 

 

อุปกรณ์วิเคราะห์ความต้องการใช้ลม (Air Demand Analysis – ADA)

ADA เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการพัฒนาโดย KAESER ทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการทำงานของแอร์คอมเพรสเซอร์

จากข้อมูลนี้ KAESER's Energy Saving System (KESS) จะทำการวิเคราะห์และเลือกวิธีการออกแบบระบบอัดอากาศให้เหมาะสมที่สุด
 

KAESER Energy Saving System – KESS

KESS จะมีการประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก ADA เพื่อออกแบบให้ได้ระบบ
อัดอากาศตามที่ต้องการ โดยเปรียบเทียบวิธีต่างๆ จากนั้นก็จะเลือกวิธีที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

 
ทางเลือกที่ชาญฉลาดและสามารถตองสนองความต้องการได้

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ KAESER นั้น ใช้ ADA และ KESS
ในการวิเคราะห์ ประมวลผล วางแผนและออกแบบระบบอัดอากาศ เพื่อให้ได้ระบบอัดอากาศตามที่ต้องการ

 
 

การประหยัดอย่างชาญฉลาด

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ADA & KESS

 

หลังจากที่มีการประเมินปริมาณความต้องการใช้ลมและสภาพในการทำงานแล้ว
ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผน โดยจะมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องในการวางแผนมีดังนี้ คือ แรงดันลม ปริมาณลม คุณภาพลม ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงาน ให้ได้ตรงตามความต้องการ

โดย KAESER มีวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบอัดอากาศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงกับความต้องการใช้งานได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบให้ระบบอัดอากาศประหยัดพลังงานได้มากที่สุด

 

 

ความต้องการใช้ลมที่แท้จริง

ในขั้นตอนแรกของการวางแผนสำหรับระบบอัดอากาศทุกระบบ จะต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณลมที่ต้องการใช้จริงก่อนเสมอ
ผู้เชี่ยวชาญของ KAESER มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ดังกล่าว คือ Air Demand Analysis (ADA)


การเลือกออกแบบระบบอัดอากาศให้เหมาะสม

จะมีการนำข้อมูลจาก ADA มาวิเคราะห์โดยใช้ KAESER Energy Saving System (KESS) จากนั้น ก็สามารถเลือกระบบอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการใช้งานมากที่สุดได้

 
การตรวจสอบปริมาณพลังงานที่ใช้

ข้อมูลจะแสดงปริมาณพลังงานที่ใช้จริงของแต่ละระบบ
เพื่อเปรียบเทียบว่าระบบใดมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานได้ดีกว่ากัน

 
การเปรียบเทียบการใช้พลังงาน (specific power)

เป็นการคำนวณปริมาณพลังงานที่ใช้จริงเปรียบเทียบกับปริมาณลมที่ผลิตได้ เพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพที่แท้จริงของระบบอัดอากาศ

 
การประหยัดพลังงานที่เป็นไปได้จริง

ADA และ KESS ของ KAESER ช่วยคำนวณศักยภาพในการประหยัดพลังงานที่ทำให้เกิดขึ้นจริงได้

 
ประสิทธิภาพที่ไว้วางใจได้เสมอ

ระบบอัดอากาศต้องพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ วิศวกรของ KAESER จึงมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้ ระบบอัดอากาศทุกระบบผ่านการวางแผนและออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพอันสูงสุด

 
การวางแผนด้วย CAD

เทคโนโลยี CAD ที่ล้ำสมัย สามารถสร้างแบบจำลองของระบบอัดอากาศ ให้มีภาพเสมือนจริง เพื่อช่วยในการวางแผนระบบอัดอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 


All Service

 
 

บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จำกัด 126-127 หมู่ 13 ซ.สุขสวัสดิ์ 37/1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

Tel : 02-818-2703-5    Fax : 02-818-2701
 
home
ralph lauren outlet uk replica oyster rolex watches replica watches
 
     E-Newsletter   © 2010 COMTECH INTERTRADE Co.,Ltd. All Rights Reserved.   
 

ปั๊มลม อัดลม อัดอากาศ ปั้มลม kaeser ลมอัด scshirts rew compressor เคเซอร์ คอมเพรสเซอร์ จำหน่ายปั๊มลม ขายปั๊มลม จำหน่ายปั้มลม kaeser ขายเครื่องอัดอากาศ